Våra tjänster

industrigolv i Norrköping, Jönköping

Vi erbjuder renovering av industrigolv i Norrköping, Jönköping.. Vi har under årens lopp samlat på oss bred kunskap och positiva kunder. Vad vi kan uträtta är lyftning, stabilisering och reparation av sjunkna betong- och bostadsgolv.

Hur metoden fungerar:
Metoden som används i arbetet är miljögodkänd. Vi borrar ett hål på 12 mm där vi injekterar vårt expanderingsmaterial. Arbetet är färdigställt och resultatet komplett på en timma. Metoden kan lyfta upp till 500 ton per kvadratmeter, så vi kan erbjuda våra tjänster i de allra flesta fastigheter. Metoden medför extremprecision för bästa möjliga resultat. Metoden är kostnadsvänlig och skonsam för omgivning och miljö då det inte krävs varken större maskiner eller massa arbetskraft.

Vi arbetar med en god kundkontakt och gör en noggrann förundersökning för att åstadkomma ett resultat som kommer bestå och få huset att framstå  i bättre dager.

Företaget anpassar sitt arbete utefter kundens önskemål och förutsättningar. De anpassar tidsradie och bemanning utefter detta.

Självklart har vi alla ansvarsförsäkringar och garantier som branschen kräver.

Vi lyfter bort dina grundbekymmer!